AIR KING

브랜드 : ROLEX

모델번호 : 

케이스재질 :

다이얼 : 

사이즈 : 

무브먼트 : 

방수 : 

밴드타입 : 

부속품 : 

 

 

 

* 실제 매장에서 촬영한 사진이기는 하나 컴퓨터의 해상도및 촬영시 조명에 따라 색상 차이가 *

있을수 있음을 알려드립니다.

 

가격 문의 02-2266-1122 (내선1

 

 

 

 

 

 

 

  

브랜드 : ROLEX

모델번호

케이스재질 :

다이얼

사이즈

무브먼트

방수

밴드타입

부속품

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img